Me produserer kvalitetstrapper
1
2
3
4

BOLTETRAPP

Hensikten med boltetrappa er at den ikkje skal virke dominerande i miljøet, samtidig som trinna svevar opp langs veggen. Boltetrapper vert kun laga med hardved trinn. Trinna heng etter rekkverket på eine sida og boltar i vegg i andre sida. For ein rimelegare variant kan ein få trinna lagt inn i vange istaden for bolter i vegg.< Tilbake