Dei som produserer Suldalstrappa bryr seg.
1
2
3
4
5
6
7
8

OPPSADLA TRAPP

Oppsadla trapp i heiltre eik. Kvitbeisa

tilnærma parketten. Glaset er 12,75 mm

herda/ laminert.< Tilbake